E-cigaretter forbydes - fordi de ligner cigaretter!

E-cigaretter forbydes - fordi de ligner cigaretter!

 

De fleste, der har kvittet smøgerne og er skiftet til e-cigaretter, har sikkert oplevet det.
Forargede blikke eller måske endda en udvisning, når man damper indenfor på et
offentligt sted.
Ofte skyldes det folks uvidenhed om e-cigaretter, men i mange tilfælde er der også
tale om en simpel misforståelse, fordi e-cigaretten ganske enkelt bliver forvekslet
med en almindelig cigaret.
Man kan sige, at e-cigaretten har så stor succes med at efterligne rygeoplevelsen
ved cigaretter, at det nu giver bagslag.

 

E-cigaretter er ikke omfattet af rygeloven, og derfor må du i princippet dampe,
hvor du vil – i bussen, på restauranten og på din arbejdsplads. I praksis har en
restauratør eller arbejdsgiver dog ret til at indføre sine egne regler og eksempelvis
forbyde e-cigaretter.

Problemet for Danmarks mere end 150.000 dampere er, at e-cigaretter mange
steder forbydes alene med den begrundelse, at de minder for meget om rigtige
cigaretter og dermed risikerer at vække forargelse.

 

Nemmest med et forbud

 

Københavns Lufthavn i Kastrup er et af de steder, hvor man har valgt at lade
reglerne for tobakscigaretter gælde for e-cigaretter.

 

”Rygning af e-cigaretter i Københavns Lufthavn er kun tilladt i lufthavnens rygeområder.
Det kan være svært både for medrejsende og for lufthavnens personale at skelne mellem
almindelige og e-cigaretter, og for at undgå uheldige situationer, hvor passagerer, der
benytter sig af e-cigaretter, fejlagtigt bliver beskyldt for at overtræde lufthavnens rygepolitik,
har vi valgt denne løsning,” forklarer Charlotte K fra lufthavnens kundeservice.

 

Damperne straffes altså for, at deres e-cigaretter ligner de cigaretter, som de har
kæmpet så hårdt for at kvitte.

På samme måde som EU tidligere på året forsøgte at forbyde lakridspiber,
fordi de efterligner et tobaksprodukt.