Antallet af e-cigaret dampere stormer frem i USA

En nyligt udgivet undersøgelse fra en række sundhedsinstanser i USA, herunder CDC (Centers for Disease Control and Prevention) og FDA (Food And Drug Administration USA), fremviser nye tal, der klart viser e-cigarettens stigende popularitet i USA. Førstnævnte instans er en føderal etat (afdeling), der er underlagt det amerikanske sundhedsvæsen og som har til ansvar at beskytte folkesundheden i USA.  

Undersøgelsen bygger på godt 4 års data fra 2010-2013 af mellem 2.500-4000 amerikanske personer over 18 år inden for enhver race, køn, politisk orientering etc., og viser virkelig hvor eksplosivt populariteten har været for e-cigaretter på det amerikanske marked siden dens introduktion i 2007. Den viser bl.a. at det samlede antal af både rygere og ikke-rygere, der i et eller andet omfang bruger e-cigaretter, næsten er firdoblet siden 2010.

Ser vi på dem enkeltvis, så er antallet af rygere steget fra 9.8 % i 2010 til næsten 36.5 % i 2013, mens antallet af ikke-rygere er gået fra 2.5 % i 2010 til 9.6 % i 2013. Hvorvidt man anser tallene som positive eller alarmerende afhænger velsagt af hvordan man betragter e-cigaretter. Nogle ser dem som et positivt alternativ til tobaksrygning, der ikke er skadelige for hverken rygere eller passive rygeres samt i bedste fald et effektivt middel til et rygestop, mens andre ser dem som et ligeså skadelige middel som alm. tobakscigaretter. Undersøgelser forsøger at støtte begge ”lejre”, men sagen er den at der endnu ikke foreligger konkrete undersøgelser, der kan trække bevisbyrden i en afgørende retning. Dog viser undersøgelsen i denne sammenhæng, at hele 75 % procent af nuværende e-cigaret brugere siger at både ryger e-cigaretter og almindelige tobakssmøger – et antal, der ikke har ændret sig synderligt siden undersøgelsens start.

Mere positivt kan man sige at den amerikanske befolknings viden og bevidsthed om e-cigaretter er steget markant siden 2010, i og med at antallet er næsten fordoblet fra godt 41 % i 2010 til 80 % i 2013. Denne stigende interesse for e-cigaretten er naturligvis ikke gået ubemærket hen, hvorfor investorer og reklamebureauer har spyttet flere penge i e-cigaret reklamer og marketing inden for området. Ifølge undersøgelsen, så har e-cigaret firmaer mere end tredoblet deres reklameudgifter på bare 1 år! I 2011 brugte reklamefirmaerne godt 6.4 millioner dollars (godt 30 millioner danske kroner) på reklamering af e-cigaretter, mens det tal var steget til over 18 millioner dollars, eller næsten 100 millioner danske kroner, i 2012.

E-cigarettens popularitet og potentiale kan der derfor ikke herske nogen tvivl om, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for hos eSmog.dk. Dog glæder vi os til at der foreligger flere undersøgelser, der kan påvise positive resultater for den helbredsmæssige virkning på længere sigt, så vi kan få overbevist flere om at e-cigaretter er et godt og positivt alternativ til tobaksrygning.

 

Kilde:

http://health.usnews.com/health-news/articles/2014/09/25/e-cigarette-use-among-adult-nonsmokers-levels-off-cdc