Englændere kan se frem til tv-reklamer om e-cigaretter!Fra 10. november kan de engelske brugere af e-cigaretter forvente at se langt mere til de elektroniske cigaretter – især på tv-skærmen. The Commitee of Advertising Practice (CAP) har nemlig lovliggjort at e-cigaretfirmaer gerne må reklamere for deres produkter på nationalt tv, dog selvfølgelig med en række forbehold og regler. 

Siden 2005, hvor e-cigaretten blev introduceret på det europæiske marked, har det været en dampende succes, og man mener at der alene i hele Storbritannien er godt 2,1 millioner brugere af e-cigaretter. Ifølge et studie fra Harvard University, har mere end 29 millioner europæere prøvet en e-cigaret. Undersøgelsen viser desuden at brugen af e-cigaretter ikke medvirker til at man herefter går over til almindelige cigaretter, hvilket man ellers før har frygtet!
 
Til trods for den stigende popularitet, har e-cigaretten været udsat for en del kritik, hvilket undrer mange i e-cigaret industrien, da de ser produktet som et sundere alternativ til tobaksrygning og de nikotintrængende forbrugere. Kritikken går dog mest ud på at det indtil nu kun har været muligt at kortlægge de kortvarige bivirkninger af e-cigaretter, og ikke de langtidsmæssige ditto.

Da man derfor endnu ikke har kunnet sige at e-cigaretter er sundhedsskadelige, men tværtimod virker som et sundere alternativ, har The Commitee of Advertising Practice (CAP) altså lovliggjort, at firmaerne må reklamere for deres e-cigaretter på nationalt TV i Storbritannien – dog efter en række regler selvfølgelig!
 

En af de vigtigste regler omhandler hvilken målgruppe reklamerne må rette sig imod. Her har CAP bestemt, at firmaerne ikke må målrette deres tv-reklamer om e-cigaretter imod unge under 18 – hverken i reklamen eller vælge medier, der er målrettet imod denne målgruppe. Dette omfatter bl.a. at man ikke må afspejle ens produkter som en del af ungdomskulturen på nogen måde eller at dem, der evt. bruger produktet i tv-reklamerne, ikke må være under 25 år.


Endvidere skal firmaerne ifølge CAP gøre det klart over for forbrugeren, at der er tale om en e-cigaret og IKKE et tobaksrelateret produkt. Desuden må e-cigaret firmaer ikke opfordre ikke-rygere eller folk, som ikke bruger nikotin, til at prøve eller benytte sig af e-cigaretter.
 

Til trods for de mange retningslinjer og krav, er dette et kæmpe skridt for e-cigaretindustrien i forhold til at øge sin markedsføring de kommende år. Industrien får nu flere muligheder for at promovere sit produkt, og kan potentielt blive en endnu større konkurrent til tobaksindustrien på kortere tid end tidligere antaget.

 
Kilde:
http://www.cap.org.uk/News-reports/Media-Centre/2014/New-ecig-ad-rules.aspx#.VD9s7_l_um0
http://www.ibtimes.co.uk/expect-e-cigarette-adverts-your-television-november-1469257
http://www.ibtimes.co.uk/harvard-study-e-cigarettes-not-gateway-smoking-1453493