SMOK QBOX kit med TFV8 Baby

Senest besøgt

SMOK QBOX kit med TFV8 Baby

479.00 kr

Indeholder:
1 stk. - QBOX MOD 50W / 1600 mAh
1 stk - TFV8 Baby Tank
1 stk - V8 Baby M2 0,25ohm coil
1 stk. - V8 Baby M2 0.25ohm coil
1 stk. - USB-kabel
1 pc - Brugervejledning
Reservedele

Indeholder:
1 stk. - QBOX MOD 50W / 1600 mAh
1 stk - TFV8 Baby Tank
1 stk - V8 Baby M2 0,25ohm coil
1 stk. - V8 Baby M2 0.25ohm coil
1 stk. - USB-kabel
1 pc - Brugervejledning
Reservedele